dürpaş

dürpaş
ə.f. 1) dürr yağdıran, dürr saçan; 2) m. inci kimi sözlər danışan

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • atkasti — atkàsti, àtkasa, àtkasė tr. 1. atkapstyti, atrausti, atžerti: Šuo àtkasa pakastąją mėsą KI115. Atkàsk duobę J. Kad kokia, tai būtų ašarom duobę atkãsus Švnč. | prk.: Kap atkasa (nustato, remdamiesi dokumentais), tai tep yra Lp. Iš ryto… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsiklaupti — atsiklaũpti, ia (atsìklaupia), atsìklaupė atsiremti keliais į žemę: Jis atsiklaũpęs durpas stato Vlkv. Atsìklaupė pasimelstų BM49. Ir visą dieną įėjusys į bažnyčią, o priš vieną atsiklaupusys altorių, verkti pradėjo karčioms ašaroms P. | prk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • baragas — ×barãgas (brus. aбapoг) sm. (2) 1. prikabinama prie keturių karčių pakeliama ir nuleidžiama pastogė šienui, šiaudams, durpėms krauti: Baragè šiaudai iš šonų gerokai jau aptrešę Žv. Niaukstosi, eisim durpas krauti į barãgą Plv. 2. Mrj maniežo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • durpa — dùrpa sf. (1) 1. sing. žr. durpės: Dùrpa kaitresnė už malkas Gs. Čia žemė prie dùrpos Gs. Gali kast i kast, tę visą laiką dùrpa i dùrpa Jrb. ^ Duona, kurią jie valgydavo, būdavo kai durpa BsPIII8. 2. durpių plyta: Per kelias čia durpas yra… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • surieti — 2 surieti tr. Mrj, Slnt, Als sukrauti malkas į riekles: Suriejau medžius į riekles, kad džiūtum J. Surieti šakalius į riekles Bržr. Po lubomis buvo dvi kartys pakartos, kuriose suriedavo malkpagalius, kad pradžiūtų rš. Durpas suvežę suriejom į… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • varyti — 1 varyti, vãro, vãrė 1. tr. SD1120, SD244, H, R, MŽ, Sut, I, KBII176, K, Rtr, Š, KŽ, PnmŽ, Nmč, Lb, Aps, Rk, Skp, Krč, Ps, Žg, Plšk, Klk, Sd, Lnk, Als, Žr, Lk, Vdk versti judėti kuria nors linkme, ginti, vyti: Varyt arba gỹt – tai čia tas pats …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • veja — 1 vejà sf. (4) Jn(Kv), Š, DŽ, NdŽ, FrnW, KlbIX109(Krtn); JbL249,327, D.Pošk, N, L, Rtr 1. R, MŽ241, Sut, S.Dauk, K, KBII81, LsB312, LL91,256, KŽ, Sn, Rg žema tankia žole užžėlusi pieva, žolynas: Lyguma želianti, veja SD158. Lygi sužėlusi pieva… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vežti — vèžti, vẽža, vẽžė 1. tr. SD1194,196, SD399, H, H176, R, R151, MŽ, MŽ200, Sut, KBII162, K, D.Pošk, M, LL278, L, Rtr, ŠT66, BŽ61, FrnW, KŽ, LKT100(Užv), Žlb, End, Rsn, Klp, Žeml, Šl, Gsč, Škn, Skrb, Sdb, Pc, Pn, Jdp, Km, Lel, Aps, Dbg,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • zumpa — 1 ×zùmpa (vok. Sumpf) sf. (1) Pj 1. klampi pelkė: Važiavom per zùmpą, tai ratai kaip tekėlai Šk. Išsivolio[jo] kiaulė po zùmpą, i nušašo pilvas Plv. 2. skysta pelkių masė durpėms gaminti: Iš zùmpos durpas daro Plv. Iškasa, išmina [durpes],… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įnešioti — tr. 1. Š dažnai, per kelis kartus įnešti: Innešiojai karūną ... ing Rymo pilis DP610. | refl. tr. Š. 2. Srv dėvint, vilkint sutepti, įjuodinti: Marškiniai įnešioti, neplauti, įskandę Šn. Vyrai marškinius tep įnešioja, kad negali išgrumdyti nė su… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”